پیام فرستادن

اخبار

September 30, 2022

اعلامیه تعطیلات روز ملی 2022

خانم / آقای عزیز،

امیدوارم حال شما خوب باشد.

لطفاً توجه داشته باشید که ما تعطیلات خود را برای روز ملی خود از 1 اکتبر تا 7 اکتبر آغاز خواهیم کرد.و در 8 اکتبر به دفتر بازخواهد گشت.اگر سؤالی دارید، لطفاً طبق معمول با من تماس بگیرید، به محض اینکه به دفتر برگشتم، آن را بررسی خواهم کرد.

متاسفم برای ناراحتی شما!

با احترام،

ارادتمند شما، UW

آخرین اخبار شرکت اعلامیه تعطیلات روز ملی 2022  0

اطلاعات تماس