اخبار

August 9, 2021

ارائه ماسک به مشتری

هنگامی که COVID-19 در سال 2020 تایلند را کشت ، شرکت ما دو جعبه ماسک N95 به ارزش 5000 RMB به مشتریان در تایلند اهدا کرد تا به دوستان تایلندی در کنار آمدن با مشکلات کمک کند.

 

آخرین اخبار شرکت ارائه ماسک به مشتری  0

اطلاعات تماس